Acreditado por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions
Sanitàries – Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salud